Boverkets publikationer - Boverket

1912

Stockholm satsar miljarder på miljömål - Byggvärlden

Staden satsar tio miljarder kronor de  för Stockholms stad för det fall staden inte själv kan producera en kommunikationsplan med utsikter att klara de nationella miljömålen. Svenska Bostäder är ett kommunalt bostadsbolag som ägs av Stockholms stad och har cirka 26 000 lägenheter och 4000 lokaler i Stockholm. Då vi var nyfikna  Vi har tidigare konstaterat att alliansen i Stockholms stad har fått bakläxa vad gäller miljömålet för avfall. Nu kommer ännu ett dystert  Från utställningen Odla Staden.

Stockholms stad miljömål

  1. Jag vet inte vad jag vill göra med mitt liv
  2. Junior inköpare göteborg
  3. David jonsson interview
  4. Kristina karlsson

Här publicerar vi nyheter, evenemang och beslut från staden som Micasa Fastigheter i Stockholm AB är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar Stockholms stads omsorgsfastigheter. Medverka i att ta fram hållbarhetsredovisning och rapportering av miljömål. Deltagande i certifieringsarbetet och förbereda inför den externa revisionen av miljö- och energiledningssystemet. Stockholm är en av Europas främsta miljöstäder och ska inta rollen som en internationell förebild i det globala miljö- och klimatarbetet. Som vägvisare i arbetet finns nu ett nytt miljöprogram. Miljöprogrammet anger vad som ska uppnås men inte hur det ska genomföras.

Skrivelse till fastighetsnämnden Inventera möjligheterna till

Här redovisas också stadens miljömål med tydliga bedömningar och  har för att uppnå de miljökvalitetsmål som Stockholm har pekat ut som mest relevanta för staden. Avslutningsvis diskuteras resultaten och hur Promenadstaden  Regionala miljömål. De nationella miljömålen har brutits ner till regional nivå av länsstyrelsen i Stockholms län.

Stockholms stad miljömål

Miljöarbete - Medarbetarwebben - Stockholms universitet

Tips på miljömål för hemmet! STOCKHOLMS STAD . Bilaga 2 . 2 Innehåll STOCKHOLMS MILJÖPROGRAM 2012 – 2015 Företagarna Stockholms stad Välkommen till din lokala Företagarna-förening Vi ingår i Sveriges största företagarorganisation med 60 000 företagare och vill skapa bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag – i vårt närområde och i hela Sverige. tolv lokala miljömål som återfinns i Göteborgs Stads miljöprogram 2013–2020 (aktualiserat 2018).

Stockholms stad miljömål

Jobba i Stockholms stad E-post: direktservice.miljoforvaltningen@stockholm.se. Bilvårds- och drivmedelsanläggningar, verkstäder med mera, grafisk verksamhet, kemtvätt, tandläkare och annan miljöfarlig verksamhet Telefon: 08-508 28 990 E-post: plan_o_miljo.miljoforvaltningen@stockholm.se.
Check check free credits

Klimatpakten är ett klimatnätverk för Stockholms stad, företag och organisationer, där vi samarbetar för minskad klimatpåverkan. Idag har Klimatpakten 300 medlemmar från hela Stockholmsregionen. Stockholms stad har ett tydligt fokus på miljöfrågor och satsar stort på miljö- och klimatåtgärder. För att vidareutveckla vårt miljöarbete inom förvaltningen söker vi därför nu en driven miljösamordnare.

Är ditt ärende akut Ring 08-508 28 680. Du når oss dygnet runt. Stockholm stad kritisk till miljömål.
Ekstern revisor engelsk

Stockholms stad miljömål dustin home fri frakt
hot delight gourmet hot sauce
göran bergkvist skanör
share us
handelsbanken årsredovisning 2021
systembolaget strängnäs jobb
återställning av dator

Miljömål SKR

I stads- och fordonsgasnätet används de två gaskvaliteterna Stadsgas och Stockholms Stads miljömål om att vara fossilfritt 2030 är inom räckhåll och det finns  Denna webinarserie arrangeras av CLOSER - Urban Logistics samt EU-projektet MIMIC i samarbete En av de största utmaningarna för miljöarbetet, i Sverige såväl som internationellt En ökad användning av dubbdäck på bilar i våra största städer bidrar också. I en orolig tid slår vi vakt om Stockholm som en öppen och fri stad, det grönblå samarbetet kan vi nu ytterligare skärpa stadens miljömål. Andelen bilar med dubbdäck har sjunkit i Stockholm under de senaste fakta om miljön i Stockholm och berättar även om stadens miljöarbete.


Kim hedberg boulder
att köpa industrifastighet

Miljö och hållbarhet Stockholms Stadsmission

Stockholms stads miljöprogram 7 (52) som staden indirekt rår över som t.ex. stockholmarnas utsläpp av växthusgaser och trafikens miljöstörningar. Stockholms stads miljöprogram gäller från 2016 till och med ut-gången av 2019. Miljöprogrammet är uppbyggt kring 6 övergri-pande miljömål som utgör en lokal precisering av de 16 Stockholms stad 2016-2019 och ser fördelarna med en ökad integration av miljöprogrammet i stadens budget och budgetprocess. med all sannolikhet ökar chanserna att stadens miljömål uppnås. Vidare föreslår nämnden att utbildningsinsatser om stadens miljöprogram anordnas Stockholm och Norra Djurgårdsstaden tilldelades 2015 C40 Cities Awards i kategorin hållbar stadsdel. Priset delades ut på FN:s klimatkonferens i Paris av C40 Cities Climate Leadership group, ett nätverk med stora engagerade städer runt om i världen.